fbpx

Posts tagged with ‘Alma lasers’

 • BỚT HORI (Nevus Hori) tổng quan & điều trị

  BỚT HORI (Nevus Hori) ***TỔNG QUAN*** – Nevus Hori còn được gọi là nevus dạng Ota mắc phải 2...

  12/05/2020
  Thiết bị thẩm mỹ #1 Alma Lasers Việt Nam
 • QUÁ TRÌNH LÀNH THƯƠNG (WOUND HEALING)

  Sau tổn thương da, một loạt các hoạt động xảy ra để sửa chữa mô và cuối cùng là...

  12/05/2020
  Thiết bị thẩm mỹ #1 Alma Lasers Việt Nam
 • So sánh các thiết bị Soprano triệt lông bằng Laser

  Các tên gọi khác nhau nhưng cùng một kết quả cuối cùng – triệt lông bằng laser hầu như...

  02/04/2020
  Thiết bị thẩm mỹ #1 Alma Lasers Việt Nam
 • ISAPS 2020

  Thời gian : 2 tháng 9 năm 2020 – 5 tháng 9 năm 2020 Địa điểm : Austria Center...

  13/02/2020
  Thiết bị thẩm mỹ #1 Alma Lasers Việt Nam
 • 5CC 2020

  Thời gian : 28 tháng 8 năm 2020 – 29 tháng 8 năm 2020 Địa điểm : Tây Ban...

  13/02/2020
  Thiết bị thẩm mỹ #1 Alma Lasers Việt Nam
 • IMCAS Châu Á 2020

  Thời gian : 19 tháng 6 năm 2020 – 21 tháng 6 năm 2020 Địa điểm : Khách sạn...

  13/02/2020
  Thiết bị thẩm mỹ #1 Alma Lasers Việt Nam
 • RADLA 2020

  Thời gian : 1 tháng 5 năm 2020 – 4 tháng 5 năm 2020 Địa điểm : Trung tâm thương mại...

  07/02/2020
  Thiết bị thẩm mỹ #1 Alma Lasers Việt Nam
 • ASLMS 2020

  Thời gian : 1 tháng 5 năm 2020 – 3 tháng 5 năm 2020 cả ngày Địa điêm : Trung tâm hội...

  07/02/2020
  Thiết bị thẩm mỹ #1 Alma Lasers Việt Nam
 • AMWC 2020

  Thời gian: 2 tháng 4 năm 2020 – 4 tháng 4 năm 2020  Địa điểm : Diễn đàn Grimaldi – Monte-Carlo – Monaco...

  07/02/2020
  Thiết bị thẩm mỹ #1 Alma Lasers Việt Nam
 • AAD 2020

  Thời gian : 20 tháng 3 năm 2020 – 24 tháng 3 năm 2020 Địa điểm : Trung tâm hội nghị Colorado Denver Colorado...

  07/02/2020
  Thiết bị thẩm mỹ #1 Alma Lasers Việt Nam