Harmony XL PRO

Harmony XL PRO

Thế hệ tiếp theo trong hệ thống Harmony hoàn hảo, Harmony XL Pro cung cấp đầy đủ các giải pháp và công nghệ mở rộng sẽ tối đa hóa tiềm năng kinh doanh phòng khám của bạn.
  • Nền tảng đa ứng dụng
  • Được chứng minh lâm sàng trong các nghiên cứu lâm sàng mở rộng
  • Hơn 65 chỉ định được FDA chứng nhận
  • Có thể mở rộng và nâng cấp
  • Dễ dàng sử dụng
  • Không có tiêu hao

Điều trị

An toàn và hiệu quả cho tất cả mọi loại da

Alma Harmony XL PRO cung cấp một loạt các ứng dụng tiên tiến cho phép bạn cung cấp các phương pháp điều trị có hiệu quả cao, đáng tin cậy và an toàn cho nhiều vấn đề về da đầy thử thách. Mỗi phương pháp điều trị công nghệ và xử lý đều có hồ sơ an toàn cao nhất, được chứng minh trong các nghiên cứu lâm sàng mở rộng. Các bác sĩ có thể điều trị tất cả các khu vực trên cơ thể, điều trị tất cả các loại da và đáp ứng tất cả các nhu cầu khác nhau của bệnh nhân.

Skin Remodeling Hair Removal
Vascular Lesions Acne
Pigmented Lesions

Công nghệ

Harmony XL PRO là phiên bản nâng cấp của hệ thống xử lý Harmony XL đa chỉ định. Với các công nghệ mới bao gồm tay cầm mới và cải tiến công nghệ điều trị, Harmony XL PRO cho phép bạn điều trị được nhiều chỉ định nhất, giải quyết các mối quan tâm về thẩm mỹ của bệnh nhân ở mọi lứa tuổi và màu da.

Harmony XL PRO cung cấp gần 20 công nghệ laser, ánh sáng và siêu âm khác nhau, điều trị hơn 65 chỉ định y tế / thẩm mỹ được FDA chứng nhận. Những cải tiến mới bao gồm khả năng kiểm soát độ sâu cho phép các bác sĩ kiểm soát độ sâu chính xác của điều trị tùy thuộc vào khu vực đang được điều trị, loại da hoặc chỉ định, laser Q-Switched vi phân đầu tiên cho cải thiện làn da ở tốc độ cao và loại bỏ hình xăm nhiều màu sắc, một thủ thuật chuyên biệt tối đa hóa việc điều trị an toàn cho bệnh nhân da sẫm màu hơn và một công nghệ điều trị mụn trứng cá mới mạnh mẽ kết hợp laser với công nghệ chân không.

Cùng với đó, nền tảng Harmony XL PRO cung cấp hệ thống xử lý đa ứng dụng toàn diện nhất hiện có. Truy cập trang web Harmony XL PRO chuyên dụng của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

65+ Chỉ Định Được FDA Chứng Nhận

Acne vulgaris
Actinic chelitis
Atrophic acne scars
Angiomas and spider angiomas
Atopic dermatitis
Back acne
Becker’s nevi
Café-au-lait macules
Cavernous hemangiomas
Cherry hemangiomas
Chloasma
Cutaneous lesions
Debulking benign tumors
Debulking cysts
Deep and superficial telangiectasias
Dyschromia
Elevating and/or maintaining tissue temperature
Ephelides (freckles)
Epidermal nevi
Erythema of rosacea
Facial, truncal and leg telangiectasias
Fine lines and wrinkles
Hair removal on all skin types, including tanned skin
Hemangiomas

Reticular veins
Rosacea
Scars
Seborrheic dermatitis
Seborrheic keratoses
Skin resurfacing
Skin tags
Solar lentigos
Spider hemangiomas
Spider nevi
Spider veins
Striae
Superficial skin lesions
Surgical incision/excision, vaporization,
ablation and coagulation of soft tissue
Tattoo removal: black, blue, green
Tattoo removal: light blue, yellow, red
Telangiectasias
Vascular lesions
Venous lake
Venous malformation
Verrucae
Warts

Hyperpigmentation
Increased blood flow, relaxationof
muscle and relief of pain
Keloids
Keratoses
Leg veins
Lentigines (senile and solar)
Lentigos
Leukoderma, including vitiligo
Melasma
Nevi
Nevus of Ota
Nevus spilus
Onychomycosis
Perioral wrinkles
Periorbital wrinkles
Permanent hair reduction
Pigmented lesions
Poikiloderma of Civatte
Plaques
Pseudofolliculitis barbae
Psoriasis treatment
Port wine stains
Reduction in red pigmentation in hypertrophic and keloid scars

Lắng nghe các chuyên gia

Before & After