fbpx
RADLA 2019
Thời gian: 4 tháng 5 năm 2019 – 7 tháng 5 năm 2019 
Địa điểm: gian hàng # 61 & 62, Buenos Aires , Argentina

Hội nghị thường niên của các bác sĩ da liễu Mỹ Latinh theo quy định của tuyên bố được ký bởi đại diện của các bác sĩ da liễu thuộc 13 quốc gia Mỹ Latinh, cụ thể là:Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Mexico, Paraguay, Peru, Cộng hòa Dominican, Venezuela và Uruguay.