fbpx
IFATS 2019
Thời gian : Ngày 4 tháng 12 năm 2019 – ngày 7 tháng 12 năm 2019
Địa điểm: Palais du Pharo – Marseille – Pháp
Gian hàng: #34

Liên đoàn Quốc tế về Trị liệu và Khoa học Adipose (IFATS)

IFATS là một tổ chức xã hội khoa học phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy việc trao đổi thông tin giữa các nhà nghiên cứu. Hội không xác nhận, chứng nhận hoặc cung cấp các khuyến nghị về bất kỳ phương pháp điều trị hoặc thực hành cụ thể nào. Tư cách thành viên trong Hội không liên quan đến việc xem xét các phương pháp điều trị được cung cấp bởi thành viên.

IFATS 2019 lĩnh vực khoa học quan tâm hiện nay liên quan đến việc tạo điều kiện phát triển các phương pháp điều trị mỡ thừa cơ thể, tạo ra mô mỡ mới để tái tạo sau ung thư hoặc dị tật liên quan đến sinh và sử dụng mô mỡ làm nguồn tế bào gốc trung mô có tiềm năng để tái tạo và sửa chữa các mô cơ thể khác nhau.

 

 

Đọc thêm