Giới thiệu Alma

Alma là nhà sáng tạo toàn cầu về giải pháp laser, ánh sáng, tần số vô tuyến (RF) và sóng siêu âm cho điều trị thẩm mỹ và phẫu thuật.

Từ những ngày đầu thành lập, chúng tôi đã dẫn đầu trong các công nghệ về y tế và thẩm mỹ, mang theo ngọn đuốc của cuộc cách mạng trong các chỉ định điều trị khác nhau trên khắp thế giới, quyết tâm trở thành một nhà dẫn đầu trong thị trường. 
Hôm nay, chúng tôi đã là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải pháp dựa trên công nghệ hiện đại nhất cho các thị trường thẩm mỹ, phẫu thuật và y tế, cung cấp các công nghệ tiên tiến cho các đối tác và khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi là những tín đồ vững chắc về sức mạnh của khoa học, định nghĩa lại ngành công nghiệp thông qua mong muốn vô tận để đổi mới và thúc đẩy ngành công nghiệp toàn cầu này tiến lên. 
Kể từ năm 2017, Alma thuộc sở hữu của Sisram Medical, một chi nhánh của Fosun International, một tập đoàn quốc tế của Trung Quốc.

 

Trong suốt 19 năm hoạt động, các sản phẩm và công nghệ của chúng tôi đã trở thành thương hiệu được công nhận trên toàn cầu và được coi là tiêu chuẩn vàng trên toàn thế giới. 
Alma có công nghệ và thương hiệu được công nhận trên toàn thế giới: 
UniPolar, SHR, ClearLift, FemiLift và Soprano.
R & D – Các trụ cột vững chắc cho sự thành công của chúng tôi
Nghiên cứu và Phát triển luôn là cơ sở cốt lõi và là DNA của chúng tôi. 
16% nhân viên của chúng tôi là các chuyên gia R & D, 25% trong số đó có bằng tiến sĩ và cao cấp. Những yếu tố này là một cơ sở vững chắc từ đó chúng tôi dẫn đầu ngành công nghiệp với thời gian ngắn nhất khi vào thị trường: 1-2 năm so với tiêu chuẩn công nghiệp 3-4 năm.

Chúng tôi đang tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm đột phá được coi là tiêu chuẩn vàng ở các thị trường trên toàn thế giới, vì lợi ích của tất cả.