Post-Delivery Rehabilitation

Post-Delivery Rehabilitation – Phục hồi sau khi sinh

Sinh con liên quan đến nhiều thay đổi sinh lý đối với cơ thể phụ nữ. Sau khi sinh, vùng âm đạo có thể cảm thấy rộng, khô và xương chậu có thể bị suy yếu. FemiLift phục hồi toàn bộ khu vực âm đạo bằng cách củng cố và làm săn chắc mô âm đạo, khôi phục sức mạnh và tính linh hoạt của nó.

bt-ministe-xương đùiFEMILift-BLOG

Sản phẩm điều trị

Post-Delivery Rehabilitation có thể được tìm thấy trong các hệ thống sau: