Cấu Hình và Bảng Giá

CÁC HỆ THỐNG PLATFORM CỦA ALMA

Công nghệ
Chỉ định
Chứng nhận
Bảo hành
Bảo trì
Hỗ trợ
Tiêu hao
Khả năng thu hồi vốn
Giá liên hệ
Harmony Xl Pro
Công nghệ
Laser – Ánh sáng – khác
 Chỉ định
65+
 Chứng nhận
FDA Hoa Kỳ
 Bảo hành
12 tháng
 Bảo trì
3 năm
Hỗ trợ
Tặng gói hỗ trợ VIP
Tiêu hao
Không
Khả năng thu hồi vốn
Rất cao
Giá liên hệ
Accent Prime
 Công nghệ
Ultrasound-UnipolarRF-Plasma
Chỉ định
15+
Chứng nhận
FDA Hoa Kỳ
Bảo hành
12 tháng
Bảo trì
3 năm
Hỗ trợ
Tặng gói hỗ trợ VIP
Tiêu hao
Không
Khả năng thu hồi vốn
Rất cao
Giá liên hệ
Pixel Co2
Công nghệ
Laser Co2
Chỉ định
25+
Chứng nhận
FDA Hoa Kỳ
Bảo hành
12 tháng
Bảo trì
3 năm
Hỗ trợ
Tặng gói hỗ trợ VIP
Tiêu hao
Không
Khả năng thu hồi vốn
Rất cao