fbpx
 • ISAPS 2020

  Thời gian : 2 tháng 9 năm 2020 – 5 tháng 9 năm 2020 Địa điểm : Austria Center...

  13/02/2020
  Thiết bị thẩm mỹ #1 Alma Lasers Việt Nam
 • 5CC 2020

  Thời gian : 28 tháng 8 năm 2020 – 29 tháng 8 năm 2020 Địa điểm : Tây Ban...

  13/02/2020
  Thiết bị thẩm mỹ #1 Alma Lasers Việt Nam
 • IMCAS Châu Á 2020

  Thời gian : 19 tháng 6 năm 2020 – 21 tháng 6 năm 2020 Địa điểm : Khách sạn...

  13/02/2020
  Thiết bị thẩm mỹ #1 Alma Lasers Việt Nam
 • RADLA 2020

  Thời gian : 1 tháng 5 năm 2020 – 4 tháng 5 năm 2020 Địa điểm : Trung tâm thương mại...

  07/02/2020
  Thiết bị thẩm mỹ #1 Alma Lasers Việt Nam
 • ASLMS 2020

  Thời gian : 1 tháng 5 năm 2020 – 3 tháng 5 năm 2020 cả ngày Địa điêm : Trung tâm hội...

  07/02/2020
  Thiết bị thẩm mỹ #1 Alma Lasers Việt Nam
 • AMWC 2020

  Thời gian: 2 tháng 4 năm 2020 – 4 tháng 4 năm 2020  Địa điểm : Diễn đàn Grimaldi – Monte-Carlo – Monaco...

  07/02/2020
  Thiết bị thẩm mỹ #1 Alma Lasers Việt Nam
 • AAD 2020

  Thời gian : 20 tháng 3 năm 2020 – 24 tháng 3 năm 2020 Địa điểm : Trung tâm hội nghị Colorado Denver Colorado...

  07/02/2020
  Thiết bị thẩm mỹ #1 Alma Lasers Việt Nam
 • IFATS 2019

  Thời gian : Ngày 4 tháng 12 năm 2019 – ngày 7 tháng 12 năm 2019 Địa điểm: Palais du Pharo...

  24/08/2019
  Thiết bị thẩm mỹ #1 Alma Lasers Việt Nam
 • IUGA 2019

  Thời gian : 25 tháng 9 năm 2019 – 27 tháng 9 năm 2019  Địa điểm: Nashville – Tennessee – USA...

  24/08/2019
  Thiết bị thẩm mỹ #1 Alma Lasers Việt Nam
 • Alma Academy 2019

  Alma Academy 2019 Thời gian : Ngày 12 tháng 9 năm 2019 – ngày 15 tháng 9 năm 2019 Địa...

  24/08/2019
  Thiết bị thẩm mỹ #1 Alma Lasers Việt Nam