ISAPS 2020

ISAPS 2020
Thời gian : 2 tháng 9 năm 2020 – 5 tháng 9 năm 2020
Địa điểm : Austria Center Vienna
GIAN HÀNG: # 199

Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ quốc tế (ISAPS)

ISAPS đang kỷ niệm 50 năm
trên 90 lớp học chính
Phẫu thuật trực tiếp về các trường hợp biến chứng (SOS) | Khóa học thẩm mỹ mổ xẻ | Phiên đánh dấu trực tiếp | Phiên họp tốt nhất và tồi tệ nhất | Bảng vấn đề và giải pháp | Tấm hút mỡ HD | Cuộc thi hay nhất thế giới | Khởi động lại thực hành của bạn | Cổ khó | Cập nhật BIA-ALCL | Ghép mỡ an toàn Ghép mỡ tiêm trực tiếp | Đào tạo truyền thông xã hội

đọc thêm btn