Fat Grafting

Fat Grafting – Cấy mỡ tự thân

Ghép mỡ, còn được gọi là cấy béo, đã trở nên ngày càng phổ biến trong những năm gần đây. Thủ tục chuyển chất béo từ các khu vực có mỡ thừa, chẳng hạn như bụng hoặc đùi ngoài và tiêm nó vào các khu vực thiếu thể tích như mặt, ngực hoặc mông. Chất béo sau khi được hút của chính bệnh nhân, sẽ được tích hợp tự nhiên vào các mô chủ và khả năng đạt được sự tương thích lâu dài khiến nó trở thành một thủ thuật được tìm kiếm rất cao với kết quả tuyệt vời .

Quy trình ghép mỡ của Alma rất nhanh chóng và đơn giản cho phép bạn khôi phục hoặc tăng thể tích mô bệnh nhân mà không cần phải dùng đến chất làm đầy độc hại hoặc nhân tạo.

bt-ministe-lipo

On-the-Spot Fat Grafting- with High Fat Viability:

Cấy chất béo vào các mô mềm đã trở nên ngày càng phổ biến trong những năm gần đây. Tận dụng sự có sẵn của chất béo của chính bệnh nhân, sự tích hợp tự nhiên của nó vào các mô chủ và khả năng điều chỉnh vĩnh viễn làm cho nó trở thành một ứng dụng công cụ cao.
LipoLife đạt được tỷ lệ sức sống chất béo lớn hơn 95%. Thủ tục nhanh chóng và thuận tiện với bộ dụng cụ được trang bị đầy đủ, cho phép bạn dễ dàng khôi phục thể tích các vùng mô bệnh nhân.
Với công nghệ phát quang độc đáo của LipoLife, các tế bào mỡ nhẹ nhàng chuyển sang trạng thái bán lỏng, tạo ra hai giai đoạn riêng biệt: một phần các tế bào mỡ đồng nhất nhỏ, khả thi cao và phần máu không đáng kể. Việc lưu trữ các tế bào mỡ có sức sống cao kết hợp với lưới lọc cho phép ghép mỡ chất lượng và tiêm mỡ tự thân thành công, với kết quả lâu dài.

Before & After

Sản phẩm điều trị

Fat Grafting có thể được tìm thấy trong các hệ thống sau: