Sự kiện

 • Hội Nghị Khoa Học Da Liễu Miền Nam 2019

    ACG – Alma hân hạnh tham gia Hội Nghị Khoa Học Da Liễu Miền Nam 2019 vào ngày 29-9-2018 tại Trung tâm Hội nghị Gem Center. Thời gian:...

  07/03/2019
  Alma Lasers Việt Nam
 • WCD 2019

  Thời gian: Ngày 10 tháng 6 năm 2019 – ngày 15 tháng 6 năm 2019 Địa điểm: Trung tâm hội nghị...

  11/12/2018
  Alma Lasers Việt Nam
 • ESAG 2019

  Thời gian: 16 tháng 5 năm 2019 – 18 tháng 5 năm 2019  Địa điểm: Athens, Hy Lạp Hiệp hội phụ...

  11/12/2018
  Alma Lasers Việt Nam
 • RADLA 2019

  Thời gian: 4 tháng 5 năm 2019 – 7 tháng 5 năm 2019  Địa điểm: gian hàng # 61...

  11/12/2018
  Alma Lasers Việt Nam
 • AMWC 2019

  Thời gian: 04 tháng 4 năm 2019 – 6 tháng 4 năm 2019 Địa điểm: 10, Đại lộ Princlie Grace, Monte...

  11/12/2018
  Alma Lasers Việt Nam
 • ASLMS 2019

  Thời gian:  27 tháng 3 năm 2019 – 31 tháng 3 năm 2019 Địa điểm: Hyatt Regency Denver at Colorado...

  11/12/2018
  Alma Lasers Việt Nam
 • Hội nghị thường niên của AAD 2019

  Thời gian: 1 tháng 3 năm 2019 – 5 tháng 3 năm 2019 Địa điểm: Trung tâm hội nghị Walter E....

  11/12/2018
  Alma Lasers Việt Nam
 • Imcas 2019

  Hội nghị thường niên lần thứ 21 Thời gian: Ngày 31 tháng 1 năm 2019 – ngày 2 tháng...

  10/12/2018
  Alma Lasers Việt Nam