5CC 2020

5CC 2020
Thời gian : 28 tháng 8 năm 2020 – 29 tháng 8 năm 2020
Địa điểm : Tây Ban Nha Barcelona
GIAN HÀNG: # 41

Hội nghị 5CC:

Hội nghị Thế giới 5CC lần thứ 12 là hội nghị quốc tế về

  • da liễu y tế
  • thuốc tiêm cho thẩm mỹ & y tế
  • hệ thống dựa trên năng lượng thẩm mỹ & thẩm mỹ
  • phụ khoa thẩm mỹ
  • quản lý thực hành & tiếp thị kỹ thuật số
  • trí tuệ nhân tạo và học hỏi sâu về da liễu và y học thẩm mỹ